นักพัฒนาต้องแข็งแรง

new theory-36


      ในการบรรยายพิเศษหัวข้อ “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการสร้างเสริมสุขภาพ” เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๔๒ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา เล่าว่า

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (ร.๙) ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยมาก

เพราะถ้ามีสุขภาพดีแล้วก็จะทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้

ดร.สุเมธ เล่าว่า เมื่อครั้งได้เข้าเฝ้า ฯ ทรงสังเกตเห็นว่า ตนพุงยื่นออกมา ก็ทรงชี้และตรัสว่า นักพัฒนาต้องแข็งแรง ต้องออกแรงในการทำงาน ต้องลงพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศ

ทรงทักเช่นนี้ ทุกคนก็ทราบดีว่า ทรงอยากให้ทุกคนแข็งแรง เมื่อแข็งแรงจิตใจก็จะดี คิดทำสิ่งที่ดีๆ

และคณะแพทย์ถวายคำแนะนำให้ทรงระมัดระวังในการประกอบพระราชกรณียกิจอย่างมาก

จนบางครั้งสังเกตว่าพระองค์ทรงเบื่อเหมือนกัน

เช่น เรื่อง การเสวย คณะแพทย์จะถวายคำแนะนำเรื่องการกระยาหารมาก ทุกชนิดแทบต้องชั่งต้องตวงกัน

       ครั้งหนึ่งถึงกับตรัสว่า “เรากินอย่างนี้มาสิบปีแล้วนะ...”

       “พระองค์ทรงเอาชนะสิ่งทั้งหลายทั้งปวง แม้กระทั่งต่อสู้กับรูปรสกลิ่นสีต่างๆ

เพื่อถนอมพระวรกายไว้ให้เป็นพระเจ้าแผ่นดินสำหรับพวกเราปวงชนชาวไทยให้นานที่สุด”

......................................................
ในหลวง ร.๙ และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในรัชกาลที่ ๙

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved