ทรงพระเกษมสำราญ ณ สวนลิง หัวหิน ปี พ.ศ. 2504


ภาพยนตร์ส่วนพระองค์ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนฯ, ในหลวง ร.10 ,สมเด็จพระเทพรัตนฯ , เจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ ที่สวนลิง หัวหิน 2504

เวลาบ่ายของวันที่ 7 มิถุนายน 2504 พระราชโอรส และพระราชธิดา ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จฯ จากพระราชวังไกลกังวล ไปยังสวนลิง หัวหิน


ขอขอบคุณ ยุทูป วรภัทร ยมนา


ในบทได้บรรยายถึงความดีพระทัยของทุกพระองค์ โดยเฉพาะสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงตื่นเต้นเป็นพิเศษ

ในบทได้บรรยายถึงความดีพระทัยของทุกพระองค์ใช้บทแม่ศรีโบราณ


พระทูลกระหม่อมน้อย


ไทยตั้งตาคอย ชมบุญพระองค์


พระพักตร์แย้มยิ้ม เอิบอิ่มพระรูปทรง


กระโดดขึ้นลง น่ารักพระทูลกระหม่อมเอย


เมื่อเสด็จฯ ถึงสวนลิงแล้ว ได้แสดงภาพความโลดแล่นตามวิสัยลิง บวกกับความดีใจที่ได้รับเสด็จฯ โดยบทใช้โคลงเล่นอักษร เลียนแบบโคลงในนิราศธารทองแดงของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศรไชยเชษฐ์สุริยวงศ์

เหล่าลิงหลากหลากล้วน เริงลิง


ลิงพ่อลิงแม่ยิง แยกเขี้ยว


ลิงลูกล่อหลอกชิง หลักไล่ ลิงแฮ


โลดแล่นหลุกหลิกเลี้ยว เล่นล้อลิงถวาย


ไม่เพียงแต่ลิงเท่านั้น ที่ทุกพระองค์สนพระทัย สมเสร็จซึ่งเป็นสัตว์หายากก็เป็นอีกชนิดที่ทุกพระองค์ทอดพระเนตร และสนพระทัยในความแปลก เพราะจะเหมือนหมูก็ไม่ใช่ เหมือนวัวก็ไม่เชิง ความสนพระทัยนี้ทำให้ทุกพระองค์ทอดพระหัตถ์มาลูบหัวมันอย่างเอ็นดู ดังบทที่แต่งเป็นกาพย์ว่า

ข้าพเจ้าชื่อสมเสร็จ รอเสด็จมาหลายวัน


วันนี้สุขครัน เพราะได้เฝ้าถวายตัว


ทอดพระเนตรเห็นหน้าข้า ว่าเหมือนหมูหรือเหมือนวัว


แล้วทอดหัตถ์มาจับหัว ทรงเมตตาข้าด้วยเทอญ


......................................

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved