ชมรมฯ เพชรบูรณ์ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

              เมื่อวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๐ คน ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุครบ ๖๓ พรรษา ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ณ บริเวณโครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ค่ายพ่อขุนผาเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved