ชมรมฯ เพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ

             เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๐๐ น. นางอรวรรยา หุ่นทอง ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารชมรมฯ เพื่อปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ที่จะดำเนินการรอบเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมสำนักงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ (อาคารเมตตาธรรม วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง ต.ในเมือง อ.เมืองเพชรบูรณ์)

            พร้อมแจ้งผลการดำเนินการจัดพิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ชมรมฯ ครบทั้ง ๑๑ อำเภอของจังหวัดเพชรบูรณ์ และงานกิจกรรมต่างๆ ของชมรมฯ ที่ได้ดำเนินการมาแล้วในห่วงที่ผ่านมาให้กับคณะกรรมการได้รับทราบ โดยมีนายวีรยุทธ วงศ์อุ้ย - นางเปรมกมล ปานลักษณ์ รองประธานชมรมฯ และนางรำไพพรรณ ศรีสรณ์กาฬ เลขานุการชมรมฯ นำคณะกรรมการบริหารชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเพชรบูรณ์ หัวหน้าและผู้ช่วยฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved