ชมรมฯ เชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

              เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ค่ายจิตอาสาอนุรักษ์ลำน้ำแม่ใจ ของสมาชิกชมรมฯ ช่วยเก็บขยะ วัชพืช กิ่งไม้ ที่จะสิ่งกีดขวางทางไหลของน้ำ ณ ลำน้ำแม่ใจ ศูนย์ประสานงานอำเภอฝาง

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved