ชมรมฯ เชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

             เมื่อวันที่ ๑๖ กรกฏาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายกนก วิศวะกุล ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ประธานเครือข่ายอำเภอ และผู้นำแห่งยุคฯ เพื่อสรุปผลงานประจำเดือน พฤษภาคม - มิถุนายน ที่ผ่านมา พร้อมทั้งวางแผนการดำเนินกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกร บดินทรเทพยวรางกูร มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน ๑๗ ท่าน ณ สำนักงานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดเชียงราย 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved