ชมรมฯ อ่างทอง ร่วมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

            เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอ่างทอง ร่วมสวดอภิธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระอุโบสถวัดโลห์สุทธาวาส อ.เมืองอ่างทอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved