ชมรมฯ อุบลราชธานี ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยหม่อนจังหวัดอุบลราชธานี

       เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายสุวัฒน์ โคตะสิน นำแกนนำอำเภอวารินชำราบ จำนวน ๓ คน ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยหม่อนจังหวัดอุบลราชธานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการอบรมการแปรรูปมัลเบอรี่ (ผลหม่อน)

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved