ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมต้อนรับนักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรหนองขอน เข้าศึกษาดูงานการปลูกมะเดื่อฝรั่งและเพาะเลี้ยงไส้เดือน

               นักศึกษาจากวิทยาลัยเกษตรหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานีศึกษาดูงาน  การปลูกมะเดื่อฝรั่ง และการเพาะเลี้ยงไส้เดือนเพื่อเอามูลมาทำปุ๋ย ณ ศูนย์การเรียนบ้านกะสวน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี ต.ธาตุ อ.วารินชำราบ เครือข่ายผู้นำแห่งยุคฯ นางมุกดา วงศ์ไพเสริฐ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved