ชมรมฯ อุบลราชธานี ร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

        เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสฤษดิ์  วิฑรูย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานถวายดอกไม้จันทน์สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการนี้นายสุวัฒน์ โคตะสินประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี นำสมาชิกและกรรมการบริหารชมรมรวมทั้งจิตอาสาเฉพาะกิจของชมรมร่วมน้อมถวายดอกไม้จันทน์และปฏิบัติหน้าที่ที่สมัครจิตอาสารวมทั้งเยาวชนสมาชิกของชมรมจำนวน ๒๐๐ คน รำถวายหน้าเมรุมาศจำลอง มีพสกนิกรชาวอุบลราชธานีร่วมถวายดอกไม้จันทน์จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved