ชมรมฯ อุบลราชธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.วารินชำราบ

      เมื่อวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายสุวัฒน์ โคตะสิน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุบลราชธานี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกอำเภอวารินชำราบ อำเภอทุ่งศรีอุดม จำนวน ๒๐๐ คน ณ ห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนวารินชำราบ อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนวารินชำราบให้เกียรติสมัครเป็นสมาชิกและร่วมกิจกรรมรับเสื้อในครั้งนี้

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved