ชมรมฯ อุดรธานี จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์

                 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดอุดรธานี ได้จัดพิธีมอบเสื้อตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ห้องประชุม AV1 โรงเรียนเทศบาล 3 บ้านเหล่า จังหวัดอุดรธานี โดยมีนายพงศาสตร์ กิจนุกร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดอุดรธานี กล่าวรายงานความสำคัญและความเป็นมาของชมรมฯ มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 200 คน

image001 image002 image003 image004

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved