ชมรมฯ หนองบัวลำภู เยี่ยมชมการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์

        เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดหนองบัวลำภู (นายศักดิ์ศรี ปัณนาวี) พร้อมคณะ เยี่ยมชมการดำเนินโครงการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เกษตรผสมผสาน "บ้านสวนโฮมสุขเกษตรอินทรีย์ฟาร์ม" ในรอบระยะ ๖ เดือน เพื่อนำสรุปเสนอชุดองค์ความรู้ต่อมูลนิธิบุคคลพอเพียง ฯลฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved