ชมรมฯ หนองคาย ออกเยี่ยม และติดตามการดำเนินโครงการด้วยรักและห่วงใย

         เมื่อวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย ร่วมกับ ดร.ธีระพงษ์ สารแสน รอง ศธ.ภาค ๑๐ เยี่ยมและ ติดตามการดำเนินโครงการด้วยรักและห่วงใย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ที่ โรงเรียนบ้านนามั่ง และ ร.ร.บ้านดอนเดื่อ อ.สร้างคอม

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved