ชมรมฯ หนองคาย ร่วมติดตามและประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย

        เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายสะอาด แสงรัตน์ ประธานชมรมฯ หนองคาย ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการด้วยรักและห่วงใย คณะศึกษาธิการภาค ๑๐ ศึกษาจังหวัด และสพป.อด.๑ ติดตามงานโครงการ ที่โรงเรียนเริงถ่อนโนนสมบรูณ์ อ.วังสามหมอ จ.อุดรธานี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved