ชมรมฯ สุโขทัย ออกเยี่ยมนายอดิรุทธ์ แสงชัย ผู้นำแห่งยุคฯ

              เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย ออกเยี่ยมนายอดิรุทธ์ แสงชัย ผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่ ๒ เพื่อให้กำลังใจและติดตามความก้าวหน้าของโครงการ ได้เห็นความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียรในการทำงานขยายผลงานเป็นไปตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้มีรายได้ทุกวันทำบัญชีครัวเรือน เป็นตัวอย่างที่ดีของชุมชนเป็นความสุขที่ยั่งยืนซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จริง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved