ชมรมฯ สุโขทัย จัดการประชุมสรุปการดำเนินการกิจกรรม “ปั่นด้วยใจ นำเข้าไปถวายพ่อ”

            เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. นางพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมสรุปการดำเนินการกิจกรรม "ปั่นด้วยใจ นำเข้าไปถวายพ่อ" ณ ที่ร้านบ้านบุษยาภา

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved