ชมรมฯ สุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

            เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. คุณพรพรรณ ดิลกวัฒนา ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ ที่ทำการชมรมฯร้านบ้านบุษยาภา มีสมาชิกร่วมประชุม ๓๑ คน โดยการประชุมมีการกำหนดกิจกรรม ดังนี้

            - วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประธานชมรมและทีมงานประชุมกับเครือข่าอนาคตไทย มูลนิธิมั่นพัฒนา เพื่อวางแผนจัดกิจกรรมร่วมกัน ที่โรงแรม ROYAL PRINCESS กรุงเทพมหานคร
            -วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประธานชมรมฯ เลขาฯเหรัญญิกฯประชุมสัญจรมูลนิธิบุคคลพอเพียง ภาคเหนือ ๒๐ จังหวัด ณ โรงแรม GOLD RIVERSIDE จังหวัดพิษณุโลก
            -วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดบริเวณวัดและเลี้ยงพระเพล ณ วัดพระพายหลวง ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย
            -วันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๑ กิจกรรมดูงาน และร่วมงาน “อุ่นไอรัก คลายความหนาว”
            -วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๑ มอบเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลสุโขทัย
อวยพรวันเกิดให้สมาชิกที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนนี้ 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved