ชมรมฯ สุรินทร์ ติดตามการผลการปฏิบัติงาน และเป็นผู้แทนมอบทุนเสริมสร้างผู้นำแห่งยุคฯ

        เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ นายสมศักดิ์ ประธาน ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสุรินทร์ เป็นตัวแทนมูลนิธิฯ มอบทุนเสริมสร้างศักยภาพผู้นำรุ่น ๑ ระยะ ๒ ให้แก่ นายประโยชน์ มีอยู่ นายจิรทีปต์ บุญเหมาะ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved