ชมรมฯ สระบุรี ออกเยี่ยมสมาชิกผู้นำแห่งยุคฯ

       เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายสุภาพ สุนทรนนทร์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี นายหยุด แช่มประเสริฐ์ ประธานชมรมฯ อ.วิหารแดง นางสมพร แช่มประเสริฐ์ เลขานุการชมรมฯ อ. วิหารแดง นางศิราลักษณ์ ศุภพิมล เลขานุการชมรมฯ นายชยพล แจ้งเจริญ ผู้ช่วยเลขานุการชมรมฯ และสมาชิกชมรมฯ ได้ไปเยี่ยม และติดตามขยายผลโครงการเลี้ยงกบ ของผู้ใหญ่สังวาล คชประเสริฐ ผู้นำแห่งยุครุ่นที่ ๑

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved