ชมรมฯ สระบุรี ร่วมพิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน

       เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ประธานชมรมฯ และผู้ช่วยเลขาชมรมฯ ได้ร่วมกิจกรรม พิธีอัญเชิญหนังสือสารานุกรมไทย ฉบับพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลที่ ๙ เล่มที่ ๔๑  ณ ศูนย์ กศน. จังหวัดสระบุรี โดย สโมสรโรตารีสระบุรี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved