ชมรมฯ ศรีสะเกษ มอบพันธุ์กล้วยหอมทอง และมะละกอ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

     เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยสมาชิกชมรมคนรักในหลวงอำเภอวังหิน เครือข่ายเกษตรกรอินทรีย์ นำโดยพระอาจารย์บุญชู ติกญาโน ดร. ได้นำต้นกล้ามะละกอและหน่อกล้วยหอมทองจากศูนย์การเรียนรู้ชุมชนห้องเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วัดป่าพรหมนิมิต อำเภอวังหิน  มามอบเพื่อเป็นธรรมทานแก่สมาชิกชมรมคนรักในหลวงบ้านห่องวารี ในงานวันบูรพาจารย์ที่สำนักสงฆ์นิพัทธ์ธรรมาภรณ์ (ดอนกุดหลาด) บ้านห่องวารี ตำบลตาโกน อำเภอเมืองจันทร์ จำนวน ๖๐ ชุด เพื่อส่งเสริมการเกษตรแบบอินทรีย์ และปลูกพืชผักเพื่อใช้บริโภคอย่างพอเพียงในครัวเรือน ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved