ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ปรางค์กู่

     เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ นำโดย นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมรมฯ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่หอประชุมโรงเรียนปรางค์กู่ ผู้เข้ารับมอบเสื้อฯ ได้แก่ สมาชิกเยาวชนชมรมคนรักในหลวงโรงเรียนปรางค์กู่  คณะครูโรงเรียนปรางค์กู่ และประชาชนจากตำบลดู่ และตำบลกู่ อำเภอปรางค์กู่  โดยมี นายสมบุญ  วงศ์วัชรานนท์ นายอำเภอปรางค์กู่ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วมกิจกรรม ๑๓๐ คน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved