ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.วังหิน

     เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ศาลาประชาคมบ้านดงบัง ตำบลศรีสำราญ อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ นายมงคล อุทัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสำราญ เป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๑๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved