ชมรมฯ ศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง

     เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ นายทิวา รุ้งแก้ว ประธานชมคนรักในหลวงจังหวัดศรีสะเกษ จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.เมือง มีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน ๒๐๐ คน ที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ห้องเรียนศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วัดป่าพรหมนิมิต บ้านหนองตาพรหม ตำบลวังหิน อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ โดยเป็นสมาชิกจาก ๑๓ อำเภอ ของจังหวัดศรีสะเกษ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved