ชมรมฯ ลำปาง ร่วมทำบุญตักบาตร พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน)

           เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม  ๒๕๖๐ นางจันทร์สม  เสียงดี  ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมทำบุญตักบาตร พระราชกุศลสตมวาร (๑๐๐ วัน) แด่สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเป็นพระที่อุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล ๑๐๐ รูป  ณ ข่วงนคร ภาคบ่าย ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมถวายพระราชกุศล ณ วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พระอารามหลวง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved