ชมรมฯ ลำปาง จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง)

          เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดลำปาง เข้าร่วมกับเทศบาลนครลำปาง หน่วยราชการรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ประชาชน ทุกภาคส่วน จัดพิธีบวงสรวงเจ้าพระยาสุลวะลือไชยสงคราม (เจ้าพ่อทิพย์ช้าง) ผู้กอบกู้เอกราชจากพม่า และน้อมระลึกถึงวีระชนผู้กล้าเขลางค์นคร ณ อนุสาวรีย์พ่่อเจ้าทิพยช้าง อ.เมืองลำปาง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved