ชมรมฯ ราชบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.โพธาราม

     เมื่อวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดราชบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ที่ห้องประชุมเทศบาลตำบลบ้านฆ้อง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี ให้แก่สมาชิกชมรมฯ จำนวน ๒๐๐ คน มีนายกเทศมนตรีตำบลบ้านฆ้อง (นายประเสริฐ ทองสอาด) เป็นประธานในพิธีเปิด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved