ชมรมฯ ระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม 9 ประการ

             เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายโนชญ์ ชาญด้วยกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระยอง ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกบุคคลต้นแบบตามคุณธรรม ๙ ประการ ตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสิงห์บุรานุรักษ์ (มุขหน้า) ชั้น ๔ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved