ชมรมฯ ระนอง ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้

           เมื่อ ๑๒-๑๔ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดระนอง มีนายสมชาย  ทิศกระโทก  เกษตรกรผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน จังหวัดระนอง และสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในขบวนองค์กรชุมชนภาคใต้ หลักสูตร "การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ระดับจังหวัด" ครั้งที่ ๑ ณ ไร่ปรีดาโฮมสเตย์ ตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดการฝึกอบรมและออกแบบกระบวนการโดยทีมขบวนกร จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์กรมหาชน) สำนักงานภาคใต้  

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved