ชมรมฯ พิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

           เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก จัดการประชุมคณะกรรมการชมรมฯ ณ สง.เลขาวัด ลพ.ชินราช เพื่อดำเนินการตามโครงการของชมรมฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved