ชมรมฯ พะเยา จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

            เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพะเยา นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๕๑ คน จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ณ อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเก่า (ตรงกันข้ามกับ พะเยาทีวีชุมชน) วัดศรีโคมคำ และหอวัฒนธรรมนิทัศน์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved