ชมรมฯ พระนครศรีอยุธยา และชมรมฯ สระบุรี ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชมรมคนรักในหลวงจังหวัดสระบุรี ได้รับเกียรติจากพลตรีอัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ เชิญให้เข้าร่วมกับคณะทหารจากมณฑลทหารบก เดินทางไปร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสหทัยสมาคม รวมสมาชิก จำนวน ๓๕ คน

            ซึ่งนางพิมพ์สุชา จารุมณี ได้ให้สัมภาษณ์ถึงความประทับใจที่มีต่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอันเป็นที่เคารพรักและเทิดทูนยิ่งของปวงชนชาวไทย หลังจากนั้นท่านผู้บัญชาการได้กรุณานำคณะไปรับประทานอาหารกลางวัน ที่สมาคมสโมสรแม่บ้านทหารบก ด้วยอัธยาศัยไมตรีอันดียิ่ง ในการนี้นายเฉลิม อภิวาท ประธานชมรมฯ ได้เป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่ท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ ๑๘ ด้วย ขอขอบพระคุณท่านผู้บัญชาการเป็นอย่างสูงยิ่งมา ณ ที่นี้

1 2 3 4 5.1 5
 


 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved