ชมรมฯ บุรีรัมย์ นำสมาชิกเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์

      เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนางนิ่มนวล พฤกษ์ปัญญากุล ประธานชมรมฯ นำสมาชิกเข้าพบท่านผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ นำเรียนเอกสารกรอบการทำงานของมูลนิธิฯ การแต่งตั้งประธานชมรมฯ การปฏิบัติงานของชมรมฯ ปี ๒๕๖๑ ที่ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวนสมาชิกเข้าร่วม ๘ คน       

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved