ชมรมฯ บึงกาฬ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

       เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดบึงกาฬ นำโดย นายสัมฤทธิ์ เจริญดี ประธานชมรมฯ จัดประชุมคณะกรรมการชมรมฯ

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved