ชมรมฯ นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายผ้าป่าเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

            เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครสวรรค์ เครือข่ายอำเภอตากฟ้า นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีถวายผ้าป่าเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ อำเภอตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved