ชมรมฯ นครศรีธรรมราช จัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ ให้ความเรื่อง การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อสร้างรายได้ ณ ศาลาเอนกประสงค์

      เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2559 ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราช นำโดย นายแพทย์ยุทธนา ศิลปรัสมี ประธานชมรมฯ พร้อมด้วยผู้นำแห่งยุค เพื่อความสุขที่ยั่งยืน จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดกิจกรรมอบรมวิชาชีพ ให้ความเรื่อง การปลูกดอกดาวเรือง เพื่อสร้างรายได้ ณ ศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช โดยมีการให้ความรู้และสาธิต ขั้นตอนการปลูกดอกดาวเรืองแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของการปลูกลงแปลง และการปลูกชำด้วยถุง

       ปัจจุบันดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ที่มีความต้องการที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้การค้าปลีกดอกดาวเรืองมีความจำเป็นที่จะต้องรับซื้อผลผลิตจากผู้ปลูกรายย่อยในชุมชน ดังนั้น การจัดอบรมวิชาชีพในครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวน 80 คน และได้มีการตั้งกลุ่มร่วมกันปลูกดอกดาวเรืองในถุง เพื่อจะนำไปมอบให้กับส่วนราชการในการใช้ประดับในพื้นที่สวนสาธารณะต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved