ชมรมฯ ตาก ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่ (ซางหม่น) เทิดพระเกียรติฯ สมเด็จพระเทพฯ

             เมื่อวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตาก อำเภอแม่ระมาด นำสมาชิกชมรมฯ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่ (ซางหม่น) จำนวน ๑๐,๐๐๐ ต้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี  ในพื้นที่รอยต่อกลุ่มบ้านตือลือ บ้านตุเบ บ้านทีมู ม.๑๐ ต.ขะเนจื้อ อ.แม่ระมาด จ.ตาก 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved