ชมรมฯ ตราด ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ

            เมื่อวันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๐ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย ขยันยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ  เยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ  โดยได้ทำการสำรวจหนอนหัวดำมะพร้าว พร้อมให้คำแนะนำในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ให้กับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด  จำนวน ๕ ราย ณ พื้นที่ ม. ๒ ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved