ชมรมฯ ตราด ออกเยี่ยมสมาชิกชมรมฯ

            เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด มอบหมายให้นายวินัย ขยันยิ่ง ตำแหน่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการชมรมฯ  เยี่ยมเยียนสมาชิกชมรมฯ  โดยได้ทำการสำรวจหนอนหัวดำมะพร้าว พร้อมให้คำแนะนำในการกำจัดหนอนหัวดำมะพร้าว ด้วยวิธีผสมผสาน ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม ให้กับสมาชิกชมรมคนรักในหลวงจังหวัดตราด  จำนวน 5 ราย ณ พื้นที่ ม. 2 ต.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด

ใส่ความเห็น

© Copyright 2017 Welovethaiking.com , all rights reserved