ชมรมฯ ตราด ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหัวหนอง

       เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายนิโรจน์  ประถมวงศ์ มอบหมายให้นายวินัย  ขยันยิ่ง กรรมการนักวิชาการและคณะกรรมการพร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ ร่วมพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์บ้านหัวหนอง ม.๒ ต.ตะกาง อ.เมือง จ.ตราด ภายใต้โครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีนายพงษ์ศักดิ์ เอมดวง เกษตรจังหวัดตราด เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยไว้ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร กระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนให้เกษตรกรสามารถสร้างกองทุนหมุนเวียน เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไป

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved