ชมรมฯ ชุมพร และสมาชิกมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ เข้าร่วมทำความสะอาด “บ้านพ่อ”ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา

เมื่อวันที่ 25มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น  นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร นำสมาชิกชมรมคนรักในหลวง อ.เมืองชุมพร และสมาชิกมูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์”กลุ่มสุมหัวทำดี เพื่อแผ่นดิน”เข้าร่วมทำความสะอาด “บ้านพ่อ”ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา พื้นที่หนองใหญ่ มีสมาชิกจำนวน 90 คนเข้าร่วมกิจกรรม โดยสมาชิก นำอุปกรณ์ เช่น ไม้กวาด,คราดพลาสติค,เข่งใส่ขยะ มาช่วยทำความสะอาด ศูนย์เรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา พื้นที่หนองใหญ่(บ้านพ่อ) ของชาวชุมพร เป็นกิจกรรมของชาวชุมพร ที่มาร่วมทำใจทำความสะอาดด้วยจิตอาสากันอย่างต่อเนื่อง และเป็นกิจกรรมรวมน้ำใจของชาวชุมพร ชมรมคนรักในหลวงสนับสนุน อาหาร ร้านบ้านสวยเฟอร์นิเจอร์ น้ำดื่ม  อาจารย์เอี้ยงกสนับสนุนล้วยหอม 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved