ชมรมฯ ชุมพร ออกพื้นที่เยี่ยมสมาชิกชมรมฯ

             เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายธรรมนูญ เศวตเวช ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชุมพร ออกพื้นที่เยี่ยมสมาชิกชมรมฯ ที่ใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ นายปรีชา เผื่อกนุช ราษฎรบ้านน้ำเย็น ม.๕ ต.หินแก้ว อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved