ชมรมฯ ชลบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.บางละมุง

    เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดชลบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อำเภอบางละมุง โดยมีนายอำเภอบางละมุงเป็นประธานในพิธี มีสมาชิกเข้าร่วม ๒๐๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved