ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

      เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกชมรมฯ พื้นที่เทศบาลเมืองศิลา จำนวน ๕๐ คน ร่วมใจกันจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ร่วมกันบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์เพื่อชุมชน ทำความสะอาด ห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ขยะทั่วไป ภายในวัดสวรรค์วนาราม ชุมชนบ้านหนองหิน ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved