ชมรมฯ ขอนแก่น ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม

   เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสุพัฒน์ ปัสสาคร ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกชมรมฯ เขตพื้นที่ตำบลม่วงหวาน จำนวน ๖๐ คน จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี ด้วยหัวใจ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อสังคม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรู้รักสามัคคีในชุมชน ร่วมใจกันทำความสะอาด พื้นห้องน้ำ ปรับปรุงภูมิทัศน์ เก็บขยะทั่วไป เก็บกวาดกิ่งไม้ ใบไม้ ภายในวัดบ้านสระกุด วัดบ้านโนนศรีสวัสดิ์ และตามถนนในหมู่บ้านม่วงหวาน ตำบลม่วงหวาน อำเภอน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved