ชมรมฯ กาญจนบุรี จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ อ.ทองผาภูมิ

        เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี นำโดย นายภุชงค์ ชำนาญกิจ ประธานชมรมคนรักในหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ได้จัดบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ให้กับสมาชิกชมรมฯ อ.ทองผาภูมิ ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่าน ร.ต.สุจินต์ ศรีวิเชียร นายอำเภอทองผาภูมิ เป็นประธานในพิธี

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved