ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน

            เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ ชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ จัดการบรรยายหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตนของสมาชิกชมรมฯ ณ หอประชุมเขตหลักสี่ มีสมาชิกเข้าร่วม จำนวน ๒๔๐ คน

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved