ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม 

            เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายสุติพงส์ ธนโกเศศ ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตพระนคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อสังคม ออกให้บริการพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายป้องกันไข้เลือดออก ณ ถนนตะนาว ชุมชนบวรรังษี ซอยไปรษณีย์ราชดำเนิน ชุมชนมัสยิดตึกดิน และตามชุมชนต่างๆ ในเขตพระนคร 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved