ชมรมฯ กรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

                เมื่อวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายธราธพ ชาตรี ประธานชมรมคนรักในหลวงกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ นำสมาชิกชมรมฯ จำนวน ๑๐ คน ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดลานกีฬาชุมชน ตัดแต่งกิ่งไม้ในโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริ ณ หมู่บ้านโสสุนคร ชุมชนชินเขต โดยชมรมฯ ทำกิจกรรมร่วมกับทหาร ปตอ.๑ พัน ๕ สำนักงานเขตหลักสี่ และชาวชุมชน ท่ามกลางสายฝน 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2018 Welovethaiking.com , all rights reserved