ชมรมฯพังงา จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตนที่ อ.ท้ายเหมือง

 

เมื่อวันที่ 30 มี.ค.2561 นายชำนาญ พึ่งถิ่น รองประธาน ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานฯ จัดกิจกรรมมอบเสื้อสัญลักษณ์และกล่าวปฏิญาณตนของสมาชิกอำเภอท้ายเหมือง จำนวน 150คน  ที่หอประชุมโรงเรียนทุ่งมะพร้าววิทยา  อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

 

โดยมี นายสุพงษวินัย  ชูยก  นายอำเภอท้ายเหมืองให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีและบรรยายเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์”  และ นายวิชัช  ชูดวง  ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ที่  9  บ้านตากแดด อ.เมือง  จ.พังงา  ผู้นำแห่งยุคเพื่อความสุขที่ยั่งยืน รุ่นที่  2  บรรยายเรื่อง “หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  ให้กับสมาชิกได้นำไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต  ซึ่งการจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยภายใต้การประสานงานของ นายวีรศักดิ์ วรรณวนอมร  ผู้ประสานงานอำเภอท้ายเหมืองและคณะกรรมการชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพังงา                       

 

 

ใส่ความเห็น

© Copyright 2019 Welovethaiking.com , all rights reserved